VISSZA

MAGNUMFONTOSABB
            JELLEMZŐK

  Legutóbbi fejlesztés: Új kijelző fehér háttérvilágítással.
A szoftververziók a honlap fórumán belül, a MAGNUM szoftververziók linken követhetők nyomon.

A baloldali menüben lehet az egyes jellemzők részletes leírásához ugrani.

A MAGNUM használatáról, beállításairól, a Youtube-on több felvétel is van ITT

   A MAGNUM kiemelkedően hatékony, különleges digitális multifrekvenciás fémkereső műszer, amelynek kifejlesztése kifejezetten a hazai fémkeresőzők igényei szerint történt. A fejlesztés állandóan, jelenleg is folyik, amihez továbbra is lehet javaslatokat tenni, és az elkészülő újabb programverziók feltölthetők a már meglévő MAGNUM-okra is.

. Egyik legfontosabb jellemzője az egyedülállóan nagy sávszélességű multifrekvenciás működés, ami egyszerre biztosítja a nagy érzékenységet az egészen apró tárgyakra is, a kiváló vasszűrést, és azt, hogy műszer működése csak csekély mértékben függ a talaj nedvességétől.

. A MAGNUM ötsebességes automata váltóval is rendelkezik, ezáltal alkalmazkodik az adott fémtárgyakhoz. Ezért miközben viszonylag mélyebben fekvő dolgokat is jól érzékel, igen gyors is. Ennek köszönhetően a vasszemét közül nagyon jól kiveszi az apróbb színesfémeket is.

BRUTUS  . Jelentős különlegessége még, hogy ugyanez a műszer alkalmazható nagyon érzékeny mélységi fémkeresőként is, ami mélyebbre lát, mint az elterjedt hagyományos mélykeresők.

. A kétdimenziós grafikus diszkriminátor a fémtárgyak két fontos paraméterét külön-külön is képes figyelembe venni, ami sokkal hatékonyabb szelektálást biztosít, mint a hagyományos diszkrimináció. Ennek ellenére könnyen beállítható az egyedülálló ekvalizeres megoldásnak köszönhetően de előre beprogramozott, könnyen előhívható beállításokkal is el van látva.


   A MAGNUM-hoz jelenleg a szuperkönnyű, magas spektrumú 28x22 cm-es alap keresőfej mellett még háromféle DD keresőfej és a mélykereső szonda is használható.

   A MAGNUM univerzálisan használható készülék, mivel a felhasználási lehetőségei különösen sokrétűek; az egészen apró töredék tárgyak vagy aranyrögök felkutatásától a mélyen lévő nagyobb tárgyak pl. elásott értékek, háborús relikviák mélységi keresésig mindenféle fémtárgy keresésére kiválóan alkalmazható. Feltűnően sok olyan leletet talál, amelyek fémkeresőkkel már sokszor átkutatott területeken vannak.

  Számos olyan plusz, látszólag mellékes kisebb szolgáltatás is van még a MAGNUM-ba programozva, amelyek más fémkeresőkben nem szokásosak, de a műszer használhatóságát tovább növelik, mint pl. a "lopakodó" háttérvilágítás, vagy a beépített útmutató, a súgó.

A tapasztalatok szerint a MAGNUM mindenféle fémtárgy keresésére kiválóan alkalmas. Azonban kiemelkedően a legjobbnak bizonyult az egészen apró tárgyak megtalálásában, mint pl. kis méretű érmék és ezek töredékei. További igen kedvező tulajdonsága, hogy helyes használat esetén feltűnően kevés vasszemetet ásat ki a felhasználóval.
A tapasztalatok szerint feltűnően sok új leletet talál olyan lelőhelyeken, amelyek már régóta ismertek és sokszor sokféle műszerrel át lettek kutatva. Használati
              Útmutató
Mélykeresőként a MAGNUM a mérések és tapasztalatok szerint különösen jó tulajdonságokkal rendelkezik és feltűnően mélyről képes kimutatni a nagyobb tárgyakat.
A MAGNUM magyar használati útmutatatója a képre kattintva tölthető le, német nyelven egy korábbi verzió Zoli76 jóvoltából innen: Bedienungsanleitung

MAGNUM MAGNUM
MAGNUM
MAGNUM
MAGNUM


 

Multifrekvenciás NSR technológia
.  A működési frekvencia súlyos kompromisszum kérdése a hagyományos, egyfrekvenciás (VLF) fémkeresőknél, márpedig majdnem minden fémkereső ezt a rendszert használja.
FEL    A kisebb frekvenciák jobban beváltak a nagyobb, mélyebben fekvő tárgyak keresésére és jobb vasszűrést tesznek lehetővé, míg a nagyobb frekvenciákat használó műszerek a kisebb, vékonyabb tárgyakra bizonyultak használhatóbbnak, amelyek kevésbé mélyen érzékelhetőek. Viszont a nagyobb frekvenciás műszerek a rosszabb a vasszűrésük miatt több vasszemetet találnak és kevésbé jók a nagyobb tárgyakra. Ezért különböző fémtárgyak kereséséhez általában más-más fémkereső a legalkalmasabb, az adott frekvencia a tárgyak egy csoportjára optimális, más tárgyakra kevésbé, bizonyos tárgyakra esetleg kifejezetten kedvezőtlen. A szokásos frekvenciák 3-20 kHz közöttiek. De közel sem csak a frekvencia határozza meg egy fémkereső használhatóságát, ezen kívül még számos más fontos tényező is számít.
.  Az NSR technológiát alkalmazó MAGNUM a 2,5-270 kHz-ig terjedő MS vagy az 5-270 kHz-ig terjedő HS frekvenciaspektrumban sok frekvencián egyszerre fésüli át a talajt, és azokon a frekvenciákon érzékeli az adott fémtárgyakat, amelyekre azok a legjobban reagálnak. Így a kisebb frekvenciáknak köszönhetően igen jó a vasszűrése és rendkívül érzékeny a nagyon kis vezetőképességű tárgyakra is. Ezért kitűnően használható kisebb és nagyobb tárgyakra is, valamint kézi és mélységi keresésre is kiváló.
    Az NSR nem azt jelenti, hogy a MAGNUM úgy működik mintha több, különféle frekvenciájú fémkereső volna egybeépítve, hanem a frekvenciaspektrum egyes részeit egymással kombinálja és a fémtárgyak frekvenciafüggő viselkedését is beméri. A működése azon is alapul, hogy az alkalmazott frekvenciaspektrummal azt a tartományt, amibe a jól kereshető tárgyak esnek, igen szélessé teszi, gyakorlatilag az összes fémtárgyra kiterjeszti. Ezért a MAGNUM a kis érmék töredékeinek keresésétől a több méter mélységben lévő nagyméretű fémek keresésére mindenre használható, egyszerre kézi és mélységi kereső is. Ez előnyösebb megoldás, mint az átkapcsolható frekvenciák.
    Nagy előnye még a tapasztalatok szerint az NSR-nek, hogy míg sok fémkereső szinte teljesen "lebutul" száraz talajon, a MAGNUM működését a talaj nedvességtartalma nem befolyásolja különösebben.

Automata
        váltó
FEL Automata
        váltó működése

. A gyorsaság és mélység ellentmondásának problémája ugyanúgy súlyos kompromisszumokhoz vezet a fémkeresőknél, mint a frekvenciáé. Az ábrán egy MAGNUM 2822 HS DD keresőfej érzékelése látható különböző mélységekre. Jól kivehető, hogy az érzékelés intenzitása és hossza nagyon mélységfüggő. Ha a fémtárgy a talajfelszínhez közel helyezkedik el, akkor egy keskeny, de intenzív érzékelő zóna halad át rajta a keresőfej lengetése által, ezért erős, de rövid jelzés keletkezik (1), viszont minél mélyebben van el a tárgy, a jelzés annál gyengébb és hosszabb.
Tehát egy ugyanolyan, de mélyebben fekvő tárgy érzékeléséhez egy viszonylag lassú működésű fémkereső a kedvezőbb, amely a fémtárgyról bejövő információt hosszabb ideig gyűjti, így a mélyebb jelzés viszonylagos gyengeségét hosszabban tartó adatgyűjtéssel kompenzálja. Viszont ha több fémtárgy van egymás közelében a felszínen, azoknak az egymástól való megkülönböztetéséhez a gyorsabb működés a kedvezőbb, mert ahogyan pl. az 1-es zóna sorban áthalad rajtuk, a keresőfej képes őket külön is érzékelni, de ha a fémkereső többi része egy lassú működést valósít meg, akkor könnyen előfordulhat, hogy még az előző tárgy adatai is benne vannak, miközben egy következőt kellene felismernie. Pl. egy vastárgy sok fémkeresőt "lebutít", ezért az utána következő nemvasakat is egy ideig könnyen vasnak tekintheti, vagyis hosszú a feléledési ideje (recovery time). Ezért a felszínen található és különösen egymás közelében lévő fémtárgyak megkülönböztetéséhez gyors, a mélyebben lévőkhöz lassú működésű fémkereső a kedvezőbb.
Vagyis a felszíni tárgyakhoz a gyorsabb működés az előnyös, a mélyre látáshoz viszont a lassú. Így eltérő fémkereső konstrukciók alkalmasabbak az eltérő mélységekre, illetve vannak átkapcsolhatóak is (pl. Cobra).
    A MAGNUM ezért egyszerre 5 darab, különböző zónákra optimalizált, különböző sebességű fémkeresőt tartalmaz. A felszínen lévő fémekre rendkívül gyors működésű, és automatikusan alkalmazkodik a lassúbb működést igénylő mélyebb tárgyakhoz is, a "recovery time" a MAGNUM-nál gyakorlatilag nem is létezik.
Ha az ötből pl. az első négy fémkeresőt engedélyezzük, akkor az ábrán a 4-es zónába eső tárgyat csak a 4. fémkereső érzékeli, de ha a tárgy kevésbé mélyen van, pl. az 1-es zónában, akkor mind a négy zónába beleesik ugyan, akkor az ehhez tartozó gyors működés valósul meg.
A MAGNUM tehát a talajt úgy vizsgálja át mintha több, akár öt fémkeresőt használnánk egyszerre, amelyek különböző mélységekre és gyorsaságokra vannak optimalizálva. A mélyebbre látó, de lassabban reagáló fémkeresők bekapcsolásával a gyorsabbak is működésben maradnak, és ha kell, a műszer "visszakapcsol", ahogy a gépkocsik automata váltója. Így a MAGNUM a mélység növelésével a gyorsaságból sem veszít.
    A fenti működési leírás egyszerűsített, a valóságban még számos tényező befolyásolja az említett a zónák elhelyezkedését, pl. a lengetés sebessége, a fémtárgy nagysága és elhelyezkedése. Az ábrán vízszintes elhelyezkedésű a fémtárgy, de a valóságban ferdén vagy élére fordulva is állhat és akkor az érzékelés eloszlása is teljesen más, de a lényeg ugyanaz marad: minél mélyebbre kerül az adott tárgy, annál hosszabban elnyúló és gyengébb válaszjelet ad.
A MAGNUM egyéb változásokhoz is alkalmazkodik, különlegessége még, hogy akár egy élén lévő érmét is majdnem ugyanolyan jól érzékel, mint egy vízszinteset.
    Az ábra attól eltekintve, hogy az érthetőség kedvéért zónákra osztott, a valóságot ábrázolja, a DD keresőfejek érzékelése valójában ilyen vagy nagyon hasonló, szemben az interneten található számos megtévesztő ábrával.
A piros részeken normál, a kék részeken ellentétes irányú az érzékelés. Ahogy az ábrán is látható, az érzékelés a valóságban lefelé szélesedik, nem pedig U vagy V alakú, mint azt sok helyen igyekeznek elhitetni a nagyközönséggel. Ez pénzérmék segítségével könnyen ellenőrizhető is, ha egy DD fejes fémkeresőt tűpontba kapcsolunk.
    A tapasztalatok szerint számos olyan, más fémkeresők által otthagyott fémtárgyat lehet találni a MAGNUM-mal, amelyeket azért nem találtak meg, mert egy-egy közeli fémtárgy bezavart és a feléledési idő révén "lebutította" az adott fémkereső diszkriminátorát.

Kétdimenziós, ekvalizeres diszkriminátor
    A fémtárgyakaknak a MAGNUM által bemérhető legfontosabb tulajdonságai a vezetőképességük* és a mágnesezhetőségük.
FELEzeket a MAGNUM a hagyományos műszerektől eltérően külön-külön is képes meghatározni, ezért a szokásos egy helyett két különböző paraméter jellemzi az adott fémtárgyat. Ezt a két paramétert a műszer meg is jeleníti egy kétdimenziós koordináta-rendszerben, illetve hallhatóvá is képes tenni. Így következtetni lehet a tárgy tulajdonságaira, és jobban megkülönböztethetjük a kiásásra érdemes fémtárgyakat a szeméttől, mint a hagyományos diszkriminátorral.
Mindkét tulajdonság szerint szűrhetőek a fémtárgyak, így több lehetőségünk van a keresés optimalizálására.
A képeken látható a kijelzőn, hogy a két vonal kereszteződési pontja jelöli ki a fémtárgy paramétereit. A vízszintes vonal elhelyezkedése a tárgy mágnesezhetőségével arányos, minél lejjebb jelenik meg, annál mágnesezhetőbb a tárgy. A feketén jelölt részek a nemkívánatos paramétereket jelképezik, a világosak pedig a keresett tárgyaknak megfelelőeket.
A kijelzés beállítható még számkijelzésűre és a grafikus egy másik variációjára is.

*Fontos tudni, hogy fémkeresésnél nem az anyag fajlagos vezetőképességről van szó, hanem a fémtárgynak arról a tulajdonságáról, hogy milyen kölcsönhatásba lép az adott tárgy a fémkereső mágneses terével. Ez a paraméter a tárgy nagyságától, az alakjától, valamint a fém fajlagos vezetőképességétől is függ.

A MAGNUM diszkriminátorát többféle módon lehet beállítani:
-Egyszerű vasszűrés
Itt a fekete tartomány fel-le mozgatható, határa egy vízszintes egyenes. Ez megfelel a hagyományos diszkriminátorok vasszűrési beállításának.
-Fóliaszűrés
A fóliaszűrésnél a fémtárgyakat vezetőképesség szerint szűrjük. Eszerint a fekete tartomány balról jobbra terjeszthető ki tetszés szerinti mértékben, vagyis a kisebb vezetőképességű fémtárgyak minősülnek nemkívánatosnak.
-Diszkriminációs maszkMAGNUM előlap
A diszkriminációs maszk olyan mintázat, amelyben tetszőlegesen változtathatjuk az egyes pontokat fehérre vagy feketére. Gyakorlatilag a nekünk nem tetsző fémtárgyak paramétereinek megfelelő részeket szabadon sötétre színezhetjük. Ezáltal a maszk a kétdimenziós diszkriminátor képességeinek teljes kihasználását teszi lehetővé, viszont kényelmetlen a használata.
-Ekvalizer
Ez a beállítási lehetőség világon elsőként a MAGNUM-ban került alkalmazásra. Míg az előző beállítások más multifrekvenciás műszereken is használatosak, csak a MAGNUM rendelkezik az új ekvalizeres diszkriminációval.
Az ekvalizer ez esetben a vasszűrés felbontását jelenti sávokra. Lényege, hogy a vasszűrés erőssége nyolc sávban állítható külön-külön, és az egész mintázat egyszerre is fel-le mozgatható. Így egyszerűen és gyorsan lehet a vasszűrés erősségét csökkenteni vagy növelni. Erre a célra külön gyors billentyűkombinációk szolgálnak.
Ez a beállítás hasonlóan működik, mint az audio berendezések grafikus ekvalizeres hangszínszabályzója és hangerőszabályzója. A mintázat egy gombnyomással kiegyenesíthető, vagyis egyszerű vasszűréssé alakítható. A mintázat eltárolható és visszahívható, illetve vannak előre beprogramozott minták is. Ezzel egyidejűleg a maszk és a fóliaszűrés is használható, bár ezeket az ekvalizer szinte teljesen feleslegessé teszi.
Az ekvalizer kisebb beállítási szabadságot ad, mint a maszk, de a gyakorlathoz jobban igazodik, ugyanis ténylegesen nem tetszőlegesen változtatható mintázatra, hanem erre a sávonként állítható vasszűrésre van szükség, és arra, hogy ez terepen gyorsan és egyszerűen módosítható legyen.
Az ekvalizer használható "szögletes" vagy "átlagolt" módban is (ld. képek).
A kétdimenziós diszkriminátor gyakorlati haszna elsősorban az, hogy a vasszűrés erősségét a vezetőképesség függvényében változtathatjuk. Igen komoly előnyökkel jár az egyszerű szűréshez képest, mivel más-más erősségű vasszűrés előnyösebb a különféle vezetőképességű tárgyakhoz az adott terepen előforduló szemét összetételétől függően.
Pl. a kijelző bal oldali részébe ritkán kerülnek vastárgyak, ezért ott a vasszűrést gyengébbre vehetjük, vagy éppen el is hagyhatjuk. Ezzel megnövekszik az olyan, kis vezetőképességű fémtárgyak megtalálási valószínűsége, mint pl. a vékony ezüstpénzeké.

Digitális diszkriminációs módok
FEL     A diszkriminációt egyedülálló módon még tovább javíthatjuk aszerint, hogy a fémtárgyról jövő jelzés melyik részét vegyen figyelembe a diszkriminátor. Más lehet a legkedvezőbb egy egyenetlen terepen, ahol a talaj zavaró hatása erősebb, más lehet jobb egy egyenletes, de szemetes helyen, de beállíthatjuk egy átlagos szintre is. Ezzel is növelhetjük a kívánt tárgyak megtalálásának esélyét.

Tégla-,
        talaj- és gyepvasércszűrő
FEL     Egy plusz diszkriminációs lehetőség ez a ki-be kapcsolható szűrő, ami talajhoz hasonló tulajdonságú tárgyak, pl. tégladarabok, gyepvasérc, vagy a talaj nagyobb fémtartalma által okozott jelzéseket szűri ki.
A szűrő bekapcsolt állapotában a műszer nem reagál hanggal az ilyen jellegű jelzésekre. Ha kikapcsoljuk, akkor vasnak megfelelő hangjelzést ad az ilyen objektumokra.
   

CARBONITE nyélFEL

MAGNUM MAGNUM 24kgA MAGNUM a 2015-től a felhasználók igényeinek megfelelő új CARBONITE kompozit nyéllel van felszerelve. Ez a nagyon könnyű és erős nyél három részes és gyorsan kis méretűre összetolható. A nyél különleges anyagú, mert minden darabja kétrétegű karbon- és üvegszál erősítésű epoxigyantából készül. Ez a megoldás adja a lehető legjobb szilárdságot és ütésállóságot egyszerre. Az egyes részek egy darabból készülnek, tehát nem ledarabolt karboncsövekből és azokra ragasztott műanyag alkatrészekből állnak, hanem egy művelettel készült, egy egységet képező, ezért különlegesen erős és tartós darabok. A nyél egyes részei is különböznek anyagösszetételben, pl. a szorítófülek külön megerősítettek, többrétegű üvegszál szalagot tartalmaznak, amelyek körülveszik a belső csövet.
A teleszkóposan becsúszó részekre poliamid csavaros fülek szorítják rá a befogadó vastagabb csövet, így rögzítve azokat. Ez a megoldás biztosítja a lehető legsimább, kotyogásmentes használatot. A csavarok lazításával a nyél akár a földre való lenyomással is gyorsan összetolható.
Az akkumulátortartó a nyél leghátsó részén került elhelyezésre a lehető legjobb súlyelosztás kedvéért. Az energiát innen a műszerdobozig továbbító vezetékek a cső anyagába vannak beépítve, így a nyél teleszkópos részei egészen az akkutartóig betolhatók. A nyél fogantyúján helyezkedik el a műszerdoboz, ami szükség esetén akár le is vehető; a hátsó részen, a könyöktámasz alatt pedig az akkutartó kapott helyet a lehető legjobb súlyelosztás kedvéért.

MAGNUM
MAGNUM MAGNUM


Speciális DD keresőfejek FEL
MAGNUM   MAGNUM

A MAGNUM kézi fémkeresőként a hozzá tervezett különleges szélessávú DD keresőfejekkel működik.
A DD keresőfejek a gyakorlatban jobban beváltak, mint a hagyományos koncentrikusak. A MAGNUM keresőfejei ezen belül is egyrészt az igen szélessávú működésre, másrészt a talajjal való minél kisebb kölcsönhatásra lettek optimalizálva.
A MAGNUM szoftvere ezeknek az érzékelési paramétereihez igazodik. Ez egyrészt azt jelenti, hogy nemcsak megkülönböztetni képes a kétféle spektrumot használó keresőfejet, hanem be is méri azok paramétereit, így az egész műszer működése az adott keresőfejhez igazítja. Ezért az egyes keresőfejek közötti, különbségek kevéssé számítanak.
A szoftver figyelembe veszi a DD keresőfejek érzékelési sajátosságait is, azt, ahogy milyen lefutású az adott fémtárgyak által adott válaszjel, az hogyan változik amint a keresőfej áthalad felettük. Ezért a hagyományos megoldásokkal szemben képes "összerakni" úgy egy akár élével álló érmét is, hogy közben az érzékelési mélység alig csökken.
A MAGNUM-hoz való keresőfejek fejlesztése folyamatos. A legújabb a 36x28 cm-es, 410 grammos keresőfej (balra középen), ami az addig legjobban bevált szuperkönnyű, 280 grammos 28x22 cm-es HS DD keresőfej (balra fenn) nagyobb verziója és a mini 190 grammos 19x12 cm-es HS DD keresőfej (balra lenn) is kapható kézi kereséshez.
A régi, nehéz MS 25cm-es kerek DD keresőfej és a 41 cm-es 650 grammos MS DD keresőfej megszűnt.
(HS: magas, MS: közepes spektrum)

MAGNUM3828 MAGNUM3628
MAGNUM MAGNUM
FEL BRUTUS szonda A MAGNUM teljes értékű mélykereső műszer is, ezért akár kizárólag mélykeresőként is használható.*
Ebben a tulajdonságában is egyedülálló, mert létezik ugyan kis tárgyakra való keresőfejjel ellátott mélykereső és mélykereső szondával ellátott kézi kereső is, de ezek a másodlagos funkciójukban gyengébben teljesítenek, míg a MAGNUM csúcsteljesítményt nyújt mindkét keresési formában.
nagy BRUTUS     A MAGNUM átkapcsolható mélykereső üzemmódra, ami legjobb hatásfokát a BRUTUS szondával éri el, de a kézi keresőfejekkel is használható ez az üzemmód.
A BRUTUS eredeti fehér változata helyett most már a továbbfejlesztett, mechanikailag sokkal erősebb sötétszürke változat kapható, aminek a hosszú alsó hosszú rúdja szétszedhető két darabra és kissé jobb mélységérzékenysége is. A hátsó, nagy keret helyett lehet kisebbet is feltenni a könnyebb szállíthatóság érdekében. A vízszintes rúd is fel-le tolható, így a szonda talajszint feletti magassága is állítható.
Az új szonda sokkal könnyebben és gyorsabban szétszedhető.

    A BRUTUS mélykereső szonda különleges megoldású, egyesíti a hagyományos "keretes" impulzusüzemű és "two box" típusú mélykeresők előnyös tulajdonságait, és mindegyiküknél hatékonyabb.
A nagyméretű kerettel ellátott impulzusüzemű készülékekre jellemzőnél is nagyobb mélységet lehet vele elérni úgy, hogy míg azokat jellemzően két személy kell, hogy vigye, ezt egy ember kezelheti. A szondát a műszerdoboz mögött, a vízszintes rúdnál fogva kell vinni. Itt egy nullázó nyomógomb is el van helyezve, ami eltolható a megfelelően kézreálló pozícióba.
   A MAGNUM mélykeresőzésre gyorsan átalakítható, a levehető műszerdobozt kell a BRUTUS szondára felhelyezni. Ugyanígy az akkumulátort is át lehet helyezni, de külön akkumulátor is használható a mélykereséshez, illetve a kisebb BRUTUS szonda beépített elemtartóval is rendelkezik.
    A mélykeresőn is beállítható az érzékenység mellett a reakciósebesség. Utóbbi azt az időtartamot határozza meg, ameddig a műszer a talajban rejtőző fémtárgyakról gyűjti a válaszjelet. Minél mélyebben van az adott tárgy, a felszínen annál hosszabban érzékelhető, ezért az adatgyűjtés optimális időtartama is annál hosszabb, minél mélyebbre kívánunk látni vele.
A zavaró kisebb tárgyak elnyomására egyrészt a különleges felépítés szolgál, másrészt a hagyományos mélykeresőknél megszokott beállítható szűrővel is rendelkezik.
A MAGNUM mélykeresőként is képes bemérni és kijelezni a tárgyak vezetőképességét. Egyedülálló módon a mágnesezhetőség bemérésére is alkalmas, viszont ez csak sokkal kisebb mélységben működik, mert nagyon zavarja a talaj vastartalma.

Kijelzés: 

   A harmadik kijelzési mód kifejezetten a MAGNUM mélykereső számára lett kifejlesztve a multifrekvenciás működéshez. A gyakorlatban jobban használható, mint a szintén választható kétdimenziós és számjegyes kijelzés, amelyek a kézi kereső módhoz illenek jobban.
    A kijelzőn megjelenő kétszer három vonal a három fő frekvenciaspektrumon történő érzékelést ábrázolja. Ezek elmozdulásából lehet következtetni az érzékelt fémtárgy tulajdonságaira. Az egyik vonalhármas mindig kisebb érzékenységű és a műszer ezek érzékenységét úgy váltogatja, hogy mindig használható kijelzést kapjunk annak ellenére, hogy a fémtárgyról kapott jelzés az egész gyengétől az igen erősig sok nagyságrendet ölel fel.
   De itt is a hangjelzés az igazán fontos, ami logaritmikus, tehát szintén alkalmazkodik a jelerősséghez. Választható a pulzusindukciós műszereknél megszokott "kattogó", vagy egy másik, "zümmögő" hangjelzés is. Negatív jelzés is bekapcsolható, illetve a képernyőn az ekvalizerrel grafikusan beállított fekete területre vibráló hangjelzést is beállíthatunk.

* A mélykereső készülékek alapvetően a nagyobb tárgyak és a nagyobb mennyiségben egy helyen lévő kisebbek nagyobb mélységben való megtalálására valók (természetesen ha ezek nincsenek mélyen, akkor is megtalálják). A kialakításuk egyrészt olyan, hogy jól érzékeljék a mélyebben fekvő tárgyakat, másrészt hogy a kisebb fémtárgyakat közel se érzékeljék annyira, mint a kézi keresők. Fontos, hogy azokon a talajfelszín közelében lévő kisebb fémeken lehetőleg minél jobban "átlássanak", amelyektől egy kézi kereső, ami elsősorban a felszín közelébe koncentrál, egyáltalán nem veszi észre az alatta lévő nagyobb tárgyakat.
    A hagyományos impulzusüzemű (PI, pulzusindukciós) mélykeresőknél a kisebb tárgyak kiejtésére a keresőtekercs (keret) nagy mérete és szűrők (delay, mode, stb.) szolgálnak, míg a two box megoldásúaknál a két tekercs egymástól való távol helyezése. Ezen kívül mindkettőnél el kell emelni a talajtól a keresőszondát ill. keretet, ezzel is csökkentve a kisebb tárgyak és a talaj befolyását. A zavaró felszínközeli tárgyakat többnyire nem lehet teljesen kizárni, de mivel a BRUTUS szondával ellátott MAGNUM egyedülálló módon mindhárom megoldást alkalmazza, ebben is hatékonyabb a többi mélykeresőnél.
Akár a kézi keresőfejek használatával is lehet a MAGNUM-mal mélykeresőzni, de ezeknél csak az elemelés és a szűrés működik mint a kis tárgyakat kiejtő módszer.

Érzékelési mélységek/távolságok:
    A MAGNUM a nagyobb BRUTUS mélykereső szondával a mérések szerint egy 0,33 literes üdítős dobozt** 2,15m távolságról már érzékel, 1,65 m-ről már jó (ásható) jelzést ad. A legtöbb talajban ezt a tárgyat 125 cm mélyen már kimutatja, 1 m mélyen már határozott jelzést ad a szonda 35 cm-es föld feletti magassága esetén.
Rohamsisakot 3,4 m-ről képes érzékelni, 2,6 m-ről ásható jelzéssel, vagyis 2 m-nél mélyebben is megtalálja a talajban (kb. 220 cm mélyen).
** Ilyet senki sem keres ugyan, de minden mélykereső tesztben szerepel a 0,33 literes üdítős doboz (softdrink can), mivel jó összehasonlítási alap. Általában azt a távolságot szokták keresési mélységként megadni, amiről az adott mélykereső még éppen érzékeli levegőben, ami a MAGNUM-nál 2,15 m. Valójában a talajban való megtalálási mélység mindig sokkal kisebb, mert egyrészt csak határozott, erős jelzésre érdemes ásni, másrészt a keresőszondát (keretet, tekercset) a föld felett kell vinni valamilyen magasságban, és ez is levonódik a mélységből. Egy jó minőségű hagyományos 1x1 m-es "keretes" műszer ezért ténylegesen jó ha 70-80 cm mélyen találja meg a talajban, a legnépszerűbb two box mélykeresőnél ez már csak kb. 50 cm. Ezeket a MAGNUM lényegesen meghaladja a 125 cm-es tényleges mélységgel.

Logaritmikus tűpont funkció és non-motion
FEL    A tűpont funkció logaritmikus, vagyis automatikusan alkalmazkodik a fémtárgyhoz. Tehát nagyon érzékeny a gyenge jelzésre, de minél nagyobb és közelebbi a tárgy annál kisebb az érzékenysége. Ezért ha egy fémtárgyhoz közelít a keresőfej, akkor folyamatosan változik a tűpont hangja, nem kell mindig lenullázni. A hangnak először az erőssége, aztán a magassága is emelkedik a tárgyhoz közelítve. A hangot követi a kijelzőn megjelenő ábra is.
Így alkalmas mindenféle tárgy helyének behatárolására és nagy kiterjedésű tárgyak követésére is.
A tűpont gombot nem kell feltétlenül folyamatosan nyomva tartani, rövid benyomásra ki-be kapcsolódik ez a funkció. Így akár a földre letett műszer is működhet tűpont üzemmódban, szabadon hagyva mindkét kezünket. Így könnyebb a kiásott földben elbújt apró tárgyak megtalálása.
A non-motion üzemmód a tűpont egyszerű fémválasztással ellátott változata. Vasra vibráló hangot ad.

Talajkiegyenlítés
FEL     A MAGNUM rendelkezik talajkiegyenlítéssel, ami választhatóan manuálisan vagy automatikusan állítható a talajra, illetve ki is kapcsolható (fix kiegyenlítés). A MAGNUM-ot nem zavarja annyira a talaj, mint a hagyományos műszereket, ezért a fix beállításban is jól dolgozik, de természetesen pontosan kiegyenlítve jobb.
Mivel a talaj tulajdonságai változhatnak ahogy haladunk, talajkövetés is beállítható három különböző alkalmazkodási sebességgel.

Zavarkiejtés
FEL     A műszer működését zavaró elektromágneses interferenciákat a beépített szűrő csökkenti.
Ezen kívül a műszer 20 állású automata és kézi zavarkiejtő funkcióval is rendelkezik. Ennek lényege, hogy a fémkereső által használt frekvencia-spektrumot úgy módosítjuk, hogy az adott területen jelenlévő zavarjelek minél kevésbé zavarják a keresést.
Az automata fél perc alatt megvizsgálja a 20 lehetséges beállítást és kiválasztja a legkedvezőbbet, de kézzel is választhatunk az automata által már minősített és eszerint sorba is rendezett lehetőségek közül.
A gyakorlatban ez olyan helyeken is hatásosnak bizonyult már, ahol a fémkeresést normál műszerekkel lehetetlenné tette az interferencia erőssége.

Hőkompenzált LCD kijelző
    A MAGNUM grafikus LCD kijelzőn jeleníti meg a szükséges adatokat, ábrákat. A kijelző hőkompenzált, vagyis a hideg vagy meleg időtől nem változik meg észrevehetően.FEL
A kijelző narancsszínű háttérvilágítással van ellátva, amely ki-be kapcsolható és a fényereje több fokozatban beállítható, akár olyan halványra is, hogy csak sötétben látható. Van külön "lopakodó" üzemmódja is, ez esetben a kijelző csak a hangjelzéssel egyszerre villan fel a beállított fényerősséggel.
Külön ikon jelzi, hogy a háttérvilágítás be van-e kapcsolva, így napsütésben nem felejtjük bekapcsolva.
A fémtárgy tulajdonságainak megjelenítése alapvetően grafikusan történik, de számjegyes kijelzésre is átkapcsolható.

Beépített LED
        lámpa
FEL     A MAGNUM egy egyszerű beépített világító diódával is el van látva, amely a keresőfej irányába világít. Ez igen hasznos lehet sötétben. Nem világít nagyon erősen és pontszerű, tehát nem feltűnő.

Súgó
FEL   A MAGNUM különlegessége az egyszerűen aktiválható súgó. Ha aktiváljuk, akkor az egyes gombok benyomása nem az ahhoz tartozó funkciót, hanem annak egy rövid leírását hívja elő. Ezzel gyors segítséget kapunk terepen is.
Ezen kívül a legtöbb esetben szövegesen is kiírja, mit állítottunk éppen.

Mélységbecslés és jelerősség
FEL    A MAGNUM a tárgy mélységét is képes megbecsülni, amelyet szintén kijelez a koordináta-rendszer melletti vonallal, illetve számjeggyel is cm-ben.
A szokásostól eltérően nem csak a felszín közelében működik, hanem még 1 m-es mélységhez is használható.
Szintén különlegessége a mélységbecslésnek, hogy a tárgy nagyságától kevéssé függ a kijelzett érték.
Az ettől balra lévő vonal a jelzés erősségét mutatja.

Akkumulátor és töltő
FEL    A MAGNUM áramellátását Ni-MH akkumulátor-csomag biztosítja, amely legalább 8 óra folyamatos működést biztosít teljes feltöltöttség esetén, amely elegendő egy egész napos keresőzéshez.
A töltést nem a szokásos lassú külső töltő, hanem beépített, teljes értékű digitális töltő biztosítja, mert a MAGNUM nem csak fémkeresőként, hanem akkutöltőként is képes működni. Töltés közben kijelzi a fontosabb adatokat, és számolja az akkumulátorba befolyó töltésmennyiséget is.
A töltéshez szükséges energiát hálózati tápegységből és a gépkocsikba épített szivargyújtó-aljzatból is képes kinyerni.
A akkumulátor "AA" (ceruzaelem) méretű elemekből áll és házilag is cserélhető.
Az akkumulátor doboza a könyöktámasz közelében került elhelyezésre és levehető, gyorsan kicserélhető másikra, ha szükséges.

Hangjelzések
FEL     A hangjelzés módja is választható a MAGNUM-nál. Választhatunk, hogy a "rossz" tárgyakra ne adjon hangot, mély hangot adjon, vagy legyen egy alap zümmögés, ami ezekre elhallgat.
Ugyanígy a "jó" tárgyakra egy magasabb hangot ad a műszer, ez is választhatóan lehet mindig ugyanolyan magasságú, a mért vezetőképességtől vagy akár a mélységtől függő magasságú.
Az is beállítható, hogy mekkora legyen az a legkisebb hangerő, amit a leggyengébben érzékelt tárgy okoz, és mekkora jelzésnél legyen a hangerő maximális. Természetesen ezen kívül egy normál hangerőszabályzó is van.

Beállítások
        elmentése
FEL     A különféle bevált beállításokat elmenthetjük tárhelyekre. Mivel helytől függően más-más beállítások lehetnek a legjobbak, akár egész gyűjteményt állíthatunk össze ezekből összesen 24 tárhelyen. Elmentésre kerül az adott tárhelyre a fontos paraméterek között az ekvalizer és a teljes diszkriminációs maszk is.
Vannak előre beprogramozott beállítások is nyolc tárhelyen, amelyeket könnyen előhívhatunk, és így gyorsan elkezdhetjük a keresést.

Érzékelési távolságok
FEL     A MAGNUM különösen nagy érzékenységű, így jelentősen nagyobb távolságról képes a fémtárgyakat érzékelni, mint a legtöbb fémkereső.
A táblázatban szereplő érzékelési távolságok a 25 cm átmérőjű alap DD keresőfejjel, 45-ös érzékenységen lettek megmérve, levegőben, elfogadható erősségű jelzésre (air test).
A MAGNUM képes egy 1 Ft-os érmét a talajban is kimutatni 35 cm mélyről, de csak akkor, ha más fém nincs a közelben és ennek megfelelően van beállítva.
Ezek az adatok alapvetően összehasonlítási alapul szolgálhatnak. A feltüntetett érzékelési távolságokat többnyire el lehet érni talajban is megfelelő beállítással, de ez nem jelenti azt is, hogy a műszer ilyen mélységben képes meg is különböztetni a fémtárgyakat. A jó megkülönböztetés mélysége ezeknél kisebb, a talaj tulajdonságaitól és a beállításoktól is erősen függő érték.

TÁRGY

TÁVOLSÁG (cm)

4,5 mm-es légpuskalövedék

12

4-es anya

23

13 mm átmérőjű vékony ezüstpénz

28

15 mm átmérőjű vékony ezüstpénz

30

1Ft

35

2 fillér (1927)

37

5 Ft

40

50 fillér

37

22mm átmérőjű aranygyűrű

38

2 Ft (régi)

41

20 Ft

43

200 Ft

44

sestertius

44

0,33 l-es alu üdítős doboz

96

rohamsisak

144